Begrotingsgeschuif

24 December 2021

Begrotingsgeschuif

Groen onthoudt zich bij de stemming voor de begroting. Het vele geschuif – lees: uitstellen van plannen – zorgt ervoor dat er heel wat op de lange baan wordt geschoven. Het doet denken aan het spel Labyrinth waarbij je schuift tot er kaartjes van tafel liggen. Vinden we deze kaartjes belangrijk genoeg om ze mee op de tafel te houden?

Hoe kan je als burger nog volgen welke beloften nu worden ingelost en welke worden doorgeschoven? Dat terwijl we er op een aantal cruciale thema’s niet op vooruitgaan. Kris Hapers (Groen) geeft het voorbeeld van zijn korte wandelingen waarop hij telkens een halve zak pmd mee terug neemt. Laten we goed kijken naar de kaartjes die dreigen van tafel te vallen en dat niet als onontkoombaar beschouwen, maar juist bewuste keuzes maken.