Dode hoekongevallen

26 September 2021

Dode hoekongevallen

In augustus gebeurden er in Gent en in Antwerpen dodelijke ongelukken die waarschijnlijk konden zijn vermeden met andere maatregelen. Volgens de analyse van politiezone Bodukap zijn er in Sint-Katelijne-Waver twee plaatsen met problemen ‘dode hoek’, langs gewestwegen:

  • N14 met Clemenceaustraat. Het gemotoriseerde verkeer en het fietsverkeer krijgen hier gelijktijdig groen. Er is geen voorsprong in tijd voor de fietsers, maar wel een afstand waarbij de fietsers een 7-tal meter voorsprong hebben op het rechts afslaande verkeer in de Clemenceaustraat.
  • N105 (Heisbroekweg) met Strijbroek. Langsheen de Heisbroekweg is er geen fietspad meer. Fietsverkeer kan nog wel uit Strijbroek / fietspad vanuit Elzestraat komen en zo Strijbroek dwarsen. Wanneer de cyclus van de verkeerslichten bekijken op de locatie Heisbroekweg, dan zien we een gelijklopende groenfase voor gemotoriseerd verkeer op Heisbroekweg, als in Strijbroek.

Het rapport concludeert dat zeker de oversteekplaats voor fietsers in Strijbroek zou moeten worden bekeken wat betreft de extra groentijd. Op vraag van Groen antwoordt Eric Janssens dat beide kruispunten bekeken worden op een overleg met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) op 10 oktober. Groen agendeert dit punt opnieuw in november om te bekijken hoe de gevaarlijke situaties worden opgelost.