Dringend tijd voor een bouwshift in Sint-Katelijne-Waver

06 Mei 2021

Dringend tijd voor een bouwshift in Sint-Katelijne-Waver

“Sint-Katelijne-Waver ging van een bebouwde oppervlakte van 601 ha in 1982 naar 1115 ha in 2019, bijna een verdubbeling, en het gaat niet bepaald de goede kant op”, zegt Kris Hapers (Groen). In het kader van de tot bouwshift omgedoopte betonstop zou de inname van de open ruimte in Vlaanderen moeten verminderen. In de praktijk gebeurt net het omgekeerde. De teksten zoals ze vandaag voorliggen in het Vlaams parlement dreigen de bouwshift onbetaalbaar te maken. De doelstelling om de open ruimte te beschermen lijkt verder weg dan ooit. Terwijl de inname van de open ruimte aan een ongezien ritme doorgaat. De beste oplossing om de open ruimte te beschermen blijft een bestemmingswijzing via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Maar dat dreigt door de planschaderegeling in het nieuwe decreet vaak erg duur te worden. De gemeente kan wel beslissen om de woonreservegebieden voorlopig niet te ontwikkelen, en dat kost in principe niets.

Schepen De Pauw bereidt een raadscommissie voor in het najaar waarin het beeldkwaliteitsplan besproken zal worden. Daarin wordt gekeken waar verdichting mogelijk is en waar zeker niet. Op basis daarvan wil hij een aantal concrete projecten opnemen de komende jaren. Zonder beleidsplan ruimte, omdat dat veel werk is voor te weinig juridische duidelijkheid.

Wel wil hij prioriteit geven aan woonreservegebieden omdat daar, in het nieuwe decreet, een vrijgavebesluit van de gemeente voor nodig zal zijn. De omgevingsambtenaren bereiden intussen de raadscommissie voor het najaar voor om de grote lijnen te kunnen vastleggen.