Expertgroep fietsstraten en mobiliteit

24 Juni 2021

Expertgroep fietsstraten en mobiliteit

Schepen Janssens liet vorige maand weten dat een expertgroep – bestaande uit hijzelf, de mobilititeitsambtenaar, iemand van de politie en ‘een tiental mensen die de bevraging invulden’ – in september zal samenkomen om de strategie op vlak van fietsstraten te bespreken. Groen is benieuwd naar de criteria die gebruikt worden om deze groep samen te stellen, gezien de standpunten van deze experten vooraf bekend zijn door de enquête. We willen er dan ook over waken dat er voldoende mensen met fietsbenen een plaats in deze groep krijgen en dat het geen groep automobilisten is die liever niet achter een fiets rijden. Bovendien willen we er zeker van zijn dat deze groep effectief het woord ‘expert’ kan dragen.

Schepen Janssens laat weten dat iedereen die tijdens de oorspronkelijke oproep aangaf er nadien over te willen samenkomen, eind augustus een mail zal krijgen om zich werkelijk kandidaat te stellen. Via de website van de gemeente kunnen ook anderen zich nog aanmelden. De gemeente kijkt dan naar de motivatie: die moet ruimer gaan dan de eigen straat en de groep moet zo gedifferentieerd mogelijk zijn. Zowel fietsers als andere weggebruikers, mannen en vrouwen, mensen van verschillende leeftijden en uit de verschillende kernen. Ons arendsoog is alvast gericht op deze samenstelling.