Flipping the kernraad?

06 Mei 2021

Flipping the kernraad?

In het onderwijs wordt via het concept ‘flipping the classroom’ al jaren ingezet op activerende lessen. Concreet betekent het dat leerlingen vooraf thuis een filmpje zien waarin de inhoud van de les wordt uitgelegd. Tijdens de les is er dan ruimte voor discussie, vragen en interpretaties. Ook voor participatie kan dit concept een meerwaarde zijn. Tijdens kernraden wordt meestal het merendeel van de tijd gebruikt door het college om informatie door te geven. Wegens tijdsnood is er dan nauwelijks tijd voor echte debatten, grondige vragen of echt overleg. Nu er ook gewerkt wordt met filmpjes, stelt Groen voor om de kernraad voor te bereiden door de inhoudelijke, informatieve uitleg voordien op te nemen. Dan kan er tijdens de kernraad zelf écht aan participatie worden gedaan.

Burgemeester Sels vindt het voorstel interessant maar zegt vooral de doelgroep van de kernraad te willen uitbreiden. Hij wil meer mensen die actief participeren. Hij wil inzetten op een participatieplatform en vreest dat participatie tijdens de kernraden momenteel vooral moeilijk is doordat heel wat mensen hun mening niet durven geven voor de hele groep. In onze ervaring is er nauwelijks tijd om te discussiëren tijdens een kernraad omdat de toelichting van het gemeentebestuur het merendeel in beslag neemt.

Het werken met videomateriaal werd onlangs uitgetest voor de discussie over Leyland. Het moet ook een manier zijn om vooraf participatief te kunnen werken, zegt de burgemeester. “Al zijn sommige dossiers natuurlijk gewoon informatie.” Wel bekijkt hij de mogelijkheden voor co-creatiegroepen of klankbordgroepen en hoe de kernraad ruimer kan worden getrokken. Groen kijkt alvast uit naar de eerste geflipte kernraad, een meerwaarde voor het échte debat.