Hergebruik van regenwater

02 Maart 2022

Hergebruik van regenwater

Schepen Baeten antwoordt dat bij een aantal gebouwen in eigen beheer regenwater wordt opgevangen en vooral herbruikt voor het doorspoelen van wc’s.

Om waterschaarste en droogte in onze gemeente te voorkomen is het belangrijk water op te vangen en te hergebruiken. Bij nieuwbouw worden er regenputten aangelegd, maar op het openbaar domein vloeit het regenwater nog vaak gewoon af naar de riolering. Daarom vraagt Groen welke waterherbruikprojecten er al zijn en op stapel staan in onze gemeente.

Schepen Baeten antwoordt dat bij een aantal gebouwen in eigen beheer regenwater wordt opgevangen en vooral herbruikt voor het doorspoelen van wc’s (gemeentehuis, Loerenboske, Dijkstein, Bruultjeshoek, Robbedoes, Octopus, Sint-Michielskasteel…). Daarnaast zal in het klimaatactieplan, dat in december 2022 moet worden ingediend bij het Europese niveau, regenwateropvang verder worden uitgewerkt binnen het speerpunt groenblauwe netwerken. In de gemeenteraad van september wordt dit verder besproken.

 

Groen suggereert nog de subsidie van de VMM waarbij gemeentelijke projecten tegen waterschaarste en droogte tot 75% subsidie kunnen krijgen. Dat wordt bekeken, maar zal waarschijnlijk niet lukken voor de deadline, antwoordt de schepen. Wordt vervolgd…