Herverdeling via kadastraal inkomen

06 Mei 2021

Herverdeling via kadastraal inkomen

De gemeente Sint-Katelijne-Waver zal via een samenwerkingsovereenkomst met het kadaster en Igemo 1600 woningen aanschrijven om te controleren of hun kadastraal inkomen (KI) niet te laag is. Op vraag van Kris Hapers (Groen) over de selectiecriteria van deze woningen geeft schepen De Pauw aan dat het om woningen gaat die geregistreerd staan zonder sanitair of centrale verwarming of die al meer dan vijftig jaar niet zijn geactualiseerd. Hoewel het gepresenteerd wordt als een administratieve rechtzetting gaat dit wel degelijk om een politieke keuze, die zal leiden tot extra inkomsten voor de gemeente.

Groen Sint-Katelijne-Waver erkent het principe dat dezelfde regels gelden voor iedereen. Woningen die intussen verbouwd zijn (met badkamer en centrale verwarming) en momenteel dus een te laag kadastraal inkomen hebben, voldoen dus niet aan de huidige regels. Toch maakt het ‘actualiseren van het kadastraal inkomen’ het systeem niet per se rechtvaardiger. Het KI blijft gebaseerd op de locatiewaarde uit 1975, terwijl de waarde van sommige locaties op dit moment veel hoger of lager is. Er is dus vooral een grondige herziening op Vlaams en federaal vlak nodig. Wat winnen we dan met de huidige actualisering?

Vooral inkomsten? Bij een hervorming van het KI, waarbij het totale inkomen gelijk zou blijven, krijgen sommige woningen een hoger en sommige woningen een lager KI. Nu wordt er enkel gezocht naar welke woningen een te laag KI hebben, om dit op te trekken. Zo worden er extra inkomsten gegenereerd, terwijl schepen De Pauw blijft benadrukken dat het ‘een administratieve aangelegenheid’ is die ‘een positieve oefening is voor iedereen’. Het amendement van Samen Anders, met steun van Groen, dat voorstelt om toe te voegen dat ‘de extra inkomsten integraal gebruikt zullen worden om de gemeentelijke opcentiemen te verlagen’, werd niet goedgekeurd door het gemeentebestuur.

Toch is het onmogelijk te verdedigen dit voorstel niét goed te keuren. De regels die gelden, gelden immers voor iedereen. Groen steunt de maatregel die een correcte en eerlijke oefening moet zijn voor meer rechtvaardigheid voor alle bewoners. Maar daarvoor is uiteindelijk vooral een herziening nodig op Vlaams niveau.