Hobby's vlak na school?

26 September 2021

Hobby's vlak na school?

Sinds 1 januari is er een nieuw decreet voor buitenschoolse opvang. Het kan enerzijds kinderen, voor wie het anders minder evident is, in contact brengen met vrije tijdsactiviteiten. Anderzijds kan het gezinnen ontlasten die nu volle woensdagnamiddagen en zaterdagen hebben met allerhande hobby's. In maart noemde de burgemeester dit een win-win maar wachtte hij nog op informatie van Vlaanderen over de financiële middelen. Nu is 1 september gepasseerd. Betekent dat wachten op 1 september 2022?

Volgens de burgemeester komt de informatie nu druppelsgewijs binnen maar blijkt daaruit dat we weleens subsidies zouden kunnen verliezen in plaats van bijkrijgen. Dat kan een impact hebben op de werking van de buitenschoolse kinderopvang. Het diensthoofd van het Huis van het Kind volgt een ondersteuningstraject van de VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten) maar daarnaast is onze gemeente nog volop op zoek naar een nieuwe coordinator om dit mee op te pakken. De huidige coordinator BKO mag dit niet meer opnemen omdat het een neutrale rol moet zijn. Het doel is om begin 2022 van start te gaan wanneer alle wetgeving gekend is, er een inspiratiekader is en een nieuwe coordinator. Kris Hapers (Groen) stelt voor om hier binnenkort een raadscommissie aan te wijden om dit van dichtbij te kunnen opvolgen.