Inspraak met duidelijke kadering

03 Februari 2022

Inspraak met duidelijke kadering

De discussies op o.a. Hoplr over de verkeerssituatie op het kruispunt Mechelsesteenweg-Meidoornstraat maken duidelijk dat bij inspraak zorgvuldig moet worden gecommuniceerd welke lijnen al beslist zijn. Wanneer er weinig ruimte is voor input en verbetervoorstellen, maar deze wel gevraagd worden, leidt dit tot onnodige frustraties en een gefnuikt inspraakproces.

Het uittesten van het ‘flipping the classroom’-systeem, zoals gevraagd door Groen, zorgt ervoor dat buurtbewoners al op voorhand een filmpje kunnen bekijken over de situatie. Daardoor kan de kernraad volop gebruikt worden voor discussie en overleg. Dat filmpje werd nadien, als eindstation na de kernraad, op Hoplr geplaatst. Hierbij kon de communicatie, aldus burgemeester Sels, beter. “Het doel was een terugkoppeling geven van de kernraad, maar dat werd niet duidelijk gecommuniceerd. Daar was meer duiding bij nodig. Dat is een les die we hebben geleerd.”