Korte keten met lokale ondernemers mogelijk?

24 Juni 2021

Korte keten met lokale ondernemers mogelijk?

Een korte keten is niet altijd evident in een eengemaakte Europese markt, waarop we de lokale ondernemers niet mogen bevoordelen. Minister Bart Somers kwam evenwel met vijf aanbevelingen van hoe het toch kan (zie verder). Groen vraagt in hoeverre Sint-Katelijne-Waver deze aanbevelingen toepast.

Schepen De Pauw geeft aan dat hij uiteraard fan is van de korte keten en dat de gemeente daarom inzet op SKWinkel en de steun aan lokale actoren in de land- en tuinbouw. Toch blijft het juridisch delicaat om lokale actoren te bevoordelen. We weten dat het aangenaam werken is met lokale actoren maar de wet verplicht om de concurrentie steeds ten volle te laten spelen. We nemen daarom via SKWinkel heel wat initiatieven en zowel de dienst omgeving als de dienst contractbeheer zijn zich bewust van de aanbevelingen, al blijft het juridisch delicaat.

De aanbevelingen van Bart Somers: Ten eerste kan een lokaal bestuur de overheidsopdracht opdelen in verschillende opdrachten. Wanneer een overheidsopdracht te groot is, zijn er slechts een handvol grotere bedrijven die de opdracht kunnen uitvoeren. Door de opdracht op te splitsen in kleinere opdrachten, bereik je meer lokale bedrijven. Lokale besturen kunnen lokale kmo’s ook in contact brengen met elkaar om samen te werken om een overheidsopdracht binnen te halen. Ten tweede kunnen lokale besturen het prijscriteria minder laten doorwegen en meer nadruk leggen op dienstverlening. Omdat lokale ondernemingen dichter bij de burger staan en bijvoorbeeld betere dienst na verkoop garanderen, maken ze meer kans om de overheidsopdracht binnen te halen. Ten derde kunnen steden en gemeenten meer inzetten op communicatie en sensibilisering. Grote bedrijven zijn vaak georganiseerd om openbare aanbestedingen actief op te volgen. Kleinere bedrijven niet. Lokale besturen kunnen hier volgens minister Somers een belangrijke rol spelen. Ze kunnen lokale bedrijven actief aanschrijven om mee te dingen naar een aanbesteding, hen begeleiden en ondersteunen, feedback geven als ze het niet gehaald hebben. In Gent kunnen lokale kmo’s zich registreren als “stadsleverancier” om uitgenodigd te worden voor overheidsopdrachten die niet voorafgaand bekend moeten worden gemaakt. Ten vierde kunnen lokale besturen ervoor kiezen om geen referenties te vragen en hier minder belang aan te hechten. Lokale ondernemingen en zeker start-ups hebben geen referenties, terwijl ze wel perfect in staat zijn om de opdracht goed uit te voeren. Tot slot stelt de minister voor om de betalingstermijnen waar mogelijk te verkorten. In tegenstelling tot grotere bedrijven, kunnen lokale kmo’s het zich vaak niet veroorloven om maanden te wachten op de betaling voor hun werk. Het remt hen af om mee te dingen naar een lokale overheidsopdracht.