Overschotten veiling voor sociale organisaties

06 Mei 2021

Overschotten veiling voor sociale organisaties

Kris Hapers (Groen) vraagt of groenten en fruit die niet verkocht raken door de veiling, ter beschikking kunnen worden gesteld van organisaties, zodat de voeding niet verloren gaat. Wettelijk gezien mogen de overschotten niet verkocht worden maar wel gebruikt door liefdadigheidsinstellingen, OCMW’s, voedselbanken, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kinderdagverblijven en kindervakantiekampen.

Schepen Coen geeft mee dat de stad Mechelen en Ecoso in 2020 gestart zijn met het voedseldistributieplatform FoodSavers. Zij stellen ook mensen tewerk volgens artikel 60. Ze halen verse producten op, o.a. bij Belorta en verdelen die bij verschillende initiatieven. Dat gaat om een dertigtal leveringen per week.

Onze eigen sociale dienst komt aan voedselpakketten via de FEAD (Fonds voor Europese Hulp aan Meest Behoeftigen), vooral voor bederfbare waren. Belorta werkt vooral graag met grote organisaties omdat kleine initiatieven te veel organisatie van hun kant vragen.