Regenboogzebrapad

24 December 2021

Regenboogzebrapad

De Groen-fractie wil de boodschap benadrukken dat iedereen welkom is in onze gemeente, ongedacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het Agentschap Wegen en Verkeer belooft nu om in iedere gemeente die dat vraagt één regenboogzebrapad aan te leggen en te onderhouden op een gewestweg, op kosten van AWV. Dit zou ook de uniformiteit ten goede moeten komen. Kris Hapers (Groen): “Mechelen maakt duidelijk dat het belangrijk is om te kunnen zijn wie je bent. Ook wij moeten kleur durven bekennen. Alle grote plannen ten spijt, gaat het om de kleine dingen die we elke dag opnieuw zien.

Dus ik durf het nogmaals te vragen, en volg daarin de collega’s van Samen Anders die dat al een paar keer hebben gevraagd. Hiermee geef ik nog eens een tik op de nagel.”

Schepen De Keyser licht toe dat de expertengroep de tweede week van januari opnieuw samenkomt en daar de praktische uitwerking, waaronder een regenboogzebrapad, zal bespreken. Er wordt ook nagevraagd hoe de gemeente kan ingaan op het voorstel van AWV. Kris Hapers hoopt dan ook op een regenboogzebrapad in februari, en haalt zijn krijtjes al boven moest dat toch nog nodig zijn.