Sint-Katelijne-Waver als Smart Village

06 Mei 2021

Sint-Katelijne-Waver als Smart Village

Naast ‘smart cities’ hoor je op Europees vlak steeds meer praten over ‘smart villages’. Dat zijn landelijke gebieden die innovatieve oplossingen gebruiken gebaseerd op hun lokale sterktes. In Sint-Katelijne-Waver hebben we, als landbouwgemeente heel wat troeven in handen. We zouden, als het aan Groen ligt, dan ook een voortrekkersrol kunnen spelen op vlak van innovatieve oplossingen voor de toekomst van onze landbouw, zoals de acht Vlaamse gemeenten die een voortrekkersrol opnemen voor een ambitieus warmtebeleid. Zij nemen zelf ambitieuze engagementen en vragen ook een gecoördineerde actie van Vlaanderen. Daarbij is het belangrijk om verder te denken dan één legislatuur én verder dan de huidige politieke (partij)belangen, maar te zoeken naar samenwerkingen en participatie.

In het bestuursakkoord staat immers al opgenomen: “We geloven in het belang van de “korte keten” en maken gebruik van verschillende initiatieven om de band tussen de land- en tuinbouwsector en de lokale consument te versterken door de promotie van thuisverkoop en hoeveverkoop, het kopen van lokaal geproduceerde groenten en fruit, en het promoten van onze land- en tuinbouwproducten, ook ten aanzien van nieuwe inwoners. We behouden de Boerenmarkt.”.

Burgemeester Sels geeft aan het concept ‘Smart Village’ nog niet te hebben gehoord maar zich er wel achter te kunnen zetten. Projecten als het waterschapschap (beheer waterhuishouding), het participatieplatform en de land- en tuinbouwraad (klankbordgroep) passen hier al onder. Rond de korte keten is momenteel nog niet gewerkt, maar dat is zeker de bedoeling. Het wordt bekeken. Opnieuw: Groen volgt het van nabij op want van een voortrekkersrol is voorlopig nog geen sprake.