Veiliger spelen op straat

26 September 2021

Veiliger spelen op straat

In enkele straten zoals de Hondsbossenstraat en Kanadastraat is er een zone 30 wat betekent dat kinderen niet op straat mogen spelen. De kinderen worden ook weggestuurd door de politie wanneer zij spelen aan de basketbalvelden op de rijweg. Gezien er in sommige straten amper verkeer komt, zouden deze straten benoemd kunnen worden tot woonerf. In Sint-Katelijne-Waver zijn een aantal woonerven, maar er zijn heel wat voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen.

De schepen geeft aan dat daar niet alleen een snelheidsbeperking van 20 km/u voor nodig is, maar ook een feitelijke inrichting van de straat. Zonder bijvoorbeeld een onderverdeling tussen rijbaan en voetpad en met beperkingen voor het parkeren in de straat. Om een woonerf te creëren, moet dit dus zeker eerst bekeken worden met de bewoners. Op dit moment komen de Hondsbossen en de Kanadastraat daar niet voor in aanmerking. Er zouden infrastructurele maatregelen moeten gebeuren waar op dit moment geen concrete plannen voor zijn.

Groen vraagt welke alternatieven er zijn om kinderen veiliger en makkelijker op straat te laten spelen. Dat wil de schepen in de toekomst grondiger bekijken. De burgemeester geeft mee dat de belijning van het basketveldje aan de Hondsbossen duidelijk en kleurrijk moet zijn om aan te geven dat daar wordt gebasket. Groen volgt op!