Welke experts bepalen de toekomst van onze fietsstraten?

03 Juni 2021

Welke experts bepalen de toekomst van onze fietsstraten?

Bewoners konden aangeven wat ze belangrijk vinden aan een fietsstraat en suggesties doen voor nieuwe fietsstraten. Daarop kwamen meer dan 300 reacties. Een expertengroep zal in september en een latere tweede sessie bepalen of de huidige fietsstraten voldoen en of er nieuwe gewenst zijn. Benieuwd wie daarin zit?

Schepen Janssens laat weten dat hijzelf, de mobiliteitsambtenaar, iemand van de politie en een tiental mensen die de bevraging invulden in de expertengroep zullen zetelen. Vanuit Groen ijveren we uiteraard voor meer ruimte en rijcomfort voor fietsers, terwijl zij op dit moment benadeeld zijn ten opzichte van autobestuurders. Dat betekent een modal shift waar fietsstraten een rol in spelen. We vragen ons af welke ‘experten’, op basis van welke criteria, het bestuur zal kiezen uit de bewoners die de bevraging invulden. Op basis van de antwoorden is het immers niet moeilijk te zien wat de standpunten zijn. Hopelijk was deze bevraging dus geen maat voor niets en kijken we verder dan de status quo. Een fietsbeleid met visie zou alvast helpen.