Zicht op oplossing stationsbrug Sint-Katelijne-Waver

30 November 2021

Zicht op oplossing stationsbrug Sint-Katelijne-Waver

Hoewel fietsers dagelijks blijven signaleren dat de situatie op de stationsberg onveilig is en de burgemeester het onderwerp al geregeld ter sprake bracht, is er tot op vandaag geen verbetering merkbaar. Kris Hapers (Groen) lijst de suggesties van de bewoners op en vraagt de burgemeester naar de beslissing van het college. Dat blijkt hoopvol.

De suggesties van de bewoners die Groen aan de gemeenteraad overmaakt zijn:

 • Kunnen de geschilderde fietsen in het midden ipv aan de zijkant van de baan worden geschilderd? Gezien er niet voldoende afstand is om een fietser te kunnen voorbijsteken, heeft het ook geen zin om te suggereren dat fietsers rechts moeten houden. Het zou net veiliger zijn als ze in het midden van de rijbaan rijden, zodat voorbijsteken niet wordt aangemoedigd en de fietsers minder het gevoel ervaren in de kant te worden geduwd.
 • Kan er met een bord of communicatiecampagne gesensibiliseerd worden om de witte lijn niet over te steken? Uiteraard is dit algemene kennis, maar gezien het jarenlang gedoogd werd, gezien de schepen zelf op een wijkvergadering zei ‘erop te proberen letten’, lijkt het ons nuttiger eerst aandacht te vragen voor dit probleem vooraleer er streng wordt gesanctioneerd. Streng sanctioneren van iets dat jarenlang gedoogd werd kan eerder op ongenoegen en woede t.o.v. fietsers stuiten dan op het constructief en veilig delen van de beschikbare ruimte.
 • Kan de witte lijn met reliëf gemarkeerd worden, zodat nog duidelijker wordt dat deze witte lijn er niet is om over te steken?
 • Welke beslissing werd er genomen na de offerte van Proximus over het sanctioneren van overtreders?
 • Wanneer is een volgend overleg gepland met de NMBS voor een lange termijnoplossing?
 • Op welke manier kan er samen met de bewoners worden nagedacht over de volgende stappen?

De burgemeester antwoordt op de verschillende suggesties:

 • Fietsers in het midden van het rijvak schilderen is een goede suggestie maar gaat in tegen de wegcode. Volgens de wegcode is het de bedoeling om uiterst rechts te rijden, al was het maar omdat andere fietsers en brommers wel kunnen inhalen zonder over de witte lijn te rijden.
 • De middellijn met een klein boordje verhogen (naar het voorbeeld van Lier) bleek in de praktijk te gevaarlijn. Flapjes werden ook bekeken maar het zou niemand echt tegenhouden en snel kapotgereden worden. Reliëf aanbrengen (naar het voorbeeld van de zijkant van de Berlaarbaan) lag nog op tafel.
 • Er is beslist om in te gaan op de offerte van Proximus die met camera’s kunnen detecteren als de witte lijn wordt overschreden. Na aanvraag in april werd de offerte in oktober ontvangen en onmiddellijk door het schepencollege goedgekeurd en terugbezorgd. Nu is het aan Proximus om het systeem te implementeren in de systemen van de politiezone, wat op heel korte termijn in orde zou moeten komen. Er is ook budget voorzien om het systeem daarna in te voeren aan de andere kant van de stationsbrug.
 • Daaraan kan een sensibiliseringscampagne gekoppeld worden waarin we duidelijk maken dat je nooit over de witte lijn mocht maar dat er nu een camera staat.
 • Tenslotte wordt er ook gewerkt aan de langetermijnplannen. Infrabel wil de fietsveiligheid koppelen aan het verhogen van de toegankelijkheid van de perrons voor o.a. rolstoelgebruikers. Binnen twee weken is er opnieuw overleg om te kijken hoe ver de plannen van Infrabel staan. Ook daar is er een goede hoop op een oplossing.
 • Op de vraag om bewoners te betrekken bij de oplossing heeft de burgemeester de indruk dat de meeste suggesties nu wel duidelijk zijn en bekeken werden. Wel is er de mogelijkheid om een klankbordgroep op te richten of nog nieuwe suggesties via het participatieplatform te doen.