Activering in de sociale economie

02 Maart 2022

Activering in de sociale economie

In Sint-Katelijne-Waver worden mensen tewerkgesteld via maatwerkbedrijven Borgerstein en Webo en ook via het zorgbedrijf Rivierenland.

Mensen die geen werk vinden omdat ze door bedrijven niet geschikt worden geacht voor de arbeidsmarkt, kunnen via de sociale economie een traject lopen waarin drempels worden weggewerkt. De bedoeling is dat zij daarna wel in de gewone economie terecht kunnen. Zo’n traject kost geld, maar levert een bijdrage aan het welzijn van de betrokkene én aan onze economie. Vaak gebeurt dat in de circulaire economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, via bijvoorbeeld kringloopwinkels, initiatieven tegen voedsel- of energieverspilling of groenonderhoud. Met het nieuwe ondersteuningsdecreet sociale economie in aantocht, krijgen lokale besturen een regierol en financiële ondersteuning bij samenwerkingen van minimaal 60.000 inwoners. Groen vraagt hoe Sint-Katelijne-Waver zich hierop voorbereid.

In Sint-Katelijne-Waver worden mensen tewerkgesteld via maatwerkbedrijven Borgerstein en Webo en ook via het zorgbedrijf Rivierenland. Ecoso plant een kringloopwinkel Cirkels op de Berlaarbaan (de omgevingsvergunning is nog lopende) waar hopelijk 8 mensen deeltijds aan de slag kunnen in een traject op maat.

Daarnaast werkt onze gemeente ook samen met bedrijven uit Mechelen en Willebroek in een 13-tal projecten, en dat aantal gaat steeds in stijgende lijn. Daarnaast wordt er binnen de vereniging sociale economie ook samengewerkt buiten de gemeentegrenzen, en ook via de politiezone BODUKAP omdat de problematieken gelijkaardig zijn. “We voelen dat er meer vraag dan aanbod is voor de maatwerkbedrijven, we moeten genoeg aanleveren zodat de mensen kunnen blijven werken.” besluit schepen Coens.