Duurzaamheid rode draad in gemeentelijk bouwproject?

24 Juni 2021

Duurzaamheid rode draad in gemeentelijk bouwproject?

Kris Hapers (Groen) vroeg het gemeentebestuur naar de stand van zaken in de voorbereidingen voor de multifunctionele zaal en een update over de duurzaamheidscriteria. Hij suggereerde ook om VIBE om advies te vragen. Burgemeester Sels antwoordt dat VIBE niet werd gevraagd maar dat wel rekening werd gehouden met de duurzaamheid van het toekomstige project, als criterium in de gunning en als rode draad doorheen de procedure.

Momenteel wordt er met één indiener specifieker onderhandeld waarbij ook kritische vragen worden gesteld op vlak van duurzaamheid. Ook de begeleidende architect maakt er een punt van om dat maximaal mee te nemen in de hele procedure. Groen volgt op om het te toetsen aan de normen en maatstaven die we als ‘duurzaam’ hanteren.