Europese subsidies om sociaal netwerk inburgeraars te versterken

03 Maart 2021

Europese subsidies om sociaal netwerk inburgeraars te versterken

Via het nieuwe Mozaïek-project met de stad Mechelen krijgt onze gemeente Europese subsidies om inburgeraars een traject van minimum 40 uur aan te bieden met een focus op de versterking van hun sociaal netwerk en participatie. Bovenop de lessen Nederlands, trajectbegeleiding en maatschappelijke oriëntatie wordt er nu dus werk gemaakt van deze vierde pijler. Er wordt gefocust op de toeleiding naar vrijwilligerswerk en kennismaking met de buurtwerking. Groen is enthousiast over deze mogelijkheid en volgt het project verder op.