Meting ingroening streekeigen bomen en planten gevraagd

03 Juni 2021

Meting ingroening streekeigen bomen en planten gevraagd

In het bestuursakkoord nam het schepencollege zich voor om land- en tuinbouwbedrijven te overtuigen om hun bedrijven in te groenen met streekeigen bomen en planten. In de praktijk betekent dat dat bij nieuwe vergunningen voor landbouwers en paardenhouders een inplantingsplan wordt gevraagd. Er komt ‘mogelijk’ ook een project over optimale landschapsintegratie, aldus schepen De Pauw. Maar hoe meten we dat, vraagt Kris Hapers (Groen)?

Over hoeveel bomen gaat? Hoeveel vierkante meter? Daar zijn geen cijfers over. Hoe weten we of er effectief iets veranderd? Wat is het doel waar we als gemeente naartoe willen? Schepen De Pauw geeft toe dat die cijfers niet bestaan maar nuttig zouden zijn om in de toekomst bij te houden. Want zo kunnen we doelen stellen om naartoe te werken en de verandering versnellen. Groen volgt op!