Ouderenzorg in Sint-Katelijne-Waver wordt meer buurtgericht

30 Maart 2021

Ouderenzorg in Sint-Katelijne-Waver wordt meer buurtgericht

Kris Hapers (Groen) merkt op dat grootschalige, hoogtechnologische rusthuiscomplexen waar mensen gemiddeld 18 maanden verblijven niet de enige manier van ouderenzorg zijn. Naast thuiszorg zijn er heel wat mogelijkheden voor buurtgerichte ouderenzorg. Zo’n buurtgerichte ouderenzorg is een kleinschalig gebouw, in de eigen gemeente, op mensenmaat. In Kontich bouwt huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning momenteel zo'n gebouw, ontworpen door Elisabeth De Clercq. Er zijn vijf studio's voor senioren met gemeenschappelijke ruimte en verder twee sociale woningen voorzien. Een terras loopt naar een wijkhuis en bib om verder via de achterbouw het groen te ontdekken.

Jeroen Baeten (N-VA) bevestigt dat het gemeentebestuur hierop wil inzetten en dat het project in Kontich als voorbeeldproject wordt bekeken, net als een project in Aarschot voor mensen met een beperking. Hij verwijst ook naar dit artikel van Mieke Vogels (Groen).

In eerste instantie zal er in het project Bosbeekhof (het vroegere Sint-Elisabeth) gewerkt worden met kleine groepen waarbij de bewoners en de werknemers de regie zelf in handen kunnen nemen. Deze innovatieve arbeidsorganisatie is een eerste stap om mensen zich meer thuis te laten voelen.

In een tweede fase wordt een lokaal dienstencentrum ontrold waarbij ook ouderen die niet in het WZC wonen van verschillende diensten gebruik kunnen maken (warme maaltijden, pedicure…). Hiervoor wordt samengewerkt met organisaties als Okra en Samana. De locatie van dit WZC vlak bij het centrum is hiervoor ideaal.

Ten derde is er extra ruimte mogelijk aangezien er een administratief gebouw zal worden afgebroken. Dit zou gebruikt kunnen worden voor een kleinschaliger project zoals buurtgerichte ouderenzorg. Wordt ontgetwijfeld vervolgd… Kris Hapers (Groen) volgt dit dossier van dichtbij op.